Over Ants

Home / Over Ants

Missie

ANTS focust zich op bestaande solide bedrijven die zich de voorbije jaren niet voldoende ontwikkelden volgens de moderne economische en bedrijfsmatige noden. Bedrijven die te weinig tijd en/of middelen hebben om zich bezig te houden met het bepalen van doelstellingen, het uitstippelen van een strategie en de dagelijkse opvolging en uiteindelijke realisatie daarvan. ANTS wil deze KMO's, waar op dit moment te weinig aandacht aan wordt besteed, upgraden en klaarmaken voor een succesvolle toekomst.

Visie

ANTS wil niet zomaar een consultant zijn, maar wil die rol ruimschoots overstijgen. ANTS is een partner die naast de ondernemer staat en mee het roer in handen neemt, ook op de werkvloer.

Op die manier wil ANTS als permanente raad van advies een klankbord zijn voor de ondernemer. Anderzijds wenst ANTS een jonge ondernemer te zoeken die de ondernemer zal bijstaan in het dagelijkse beleid met de bedoeling middellangetermijndoelstellingen te realiseren.

ANTS is samengesteld uit ondernemers met verschillende specialisaties en bundelt kwaliteit, ervaring en kracht op verschillende vakdomeinen. ANTS vergelijkt zich in de beeldspraak dan ook graag met het handelen van mieren binnen hun leefomgeving.

Mieren staan symbool voor grote arbeid en wijsheid. Ze zijn ijverig, werken goed samen in een groep en vormen een hechte gemeenschap. De kracht van mieren is in verhouding tot hun grootte ook buitengewoon groot, legendarisch zelfs. Mieren vormen grote kolonies, waar elke mier een specifieke rol heeft voor het welzijn en voortbestaan van de groep als geheel.

Strategie

ANTS zal alleen participeren in bestaande solide bedrijven als het daadwerkelijk gelooft dat de middellangetermijndoelstellingen samen gerealiseerd kunnen worden.

Om bedrijven te voorzien van strategisch advies doet ANTS beroep op een samenstelling van ondernemers met elk hun specifieke specialiteit, professionals at business. ANTS overstijgt de rol van consultant en neemt mee het roer mee in handen. Dankzij het aanstellen van een jonge ondernemer staat ANTS bedrijven bij in het dagelijkse beleid.

ANTS wenst voor haar strategisch advieswerk niet vergoed te worden per uur, maar wel hoofdzakelijk in de vorm van een overeen te komen participatie in aandelen of door een overeen te komen success fee. De vergoeding van de ondernemer, die mee in het bedrijf geplaatst wordt voor de opvolging van het dagelijks beleid, wordt op voorhand afgesproken.

ANTS zorgt voor strategisch advies, het bepalen en behalen van doelstellingen, de dagelijkse opvolging ervan en kan ook instaan voor eventuele financiële investeringen. Op die manier wil ANTS zich duidelijk onderscheiden van louter financiële partners.