Investeerders

Home / Investeerders

Naast de hulp in expertise en ondernemerschap kan ANTS ook de rol van financiële partner op zich nemen.

ANTS kan daarbij beslissen om zelf te investeren in een bedrijf, maar wil ook een samenwerking aangaan met externe investeerders. Daarom zoekt ANTS 1 tot maximum 3 structurele investeringspartners. Deze partners zijn ook aandeelhouder binnen ANTS en worden geïnformeerd omtrent elk investeringsdossier dat voorligt.

Daarnaast onderhoudt ANTS ook een netwerk met investeerders die op een case to case basis kunnen investeren in bedrijven die door ANTS werden doorgelicht.

ANTS is in dit verband ook een objectieve filter voor kandidaat-investeerders, voor wie het niet altijd makkelijk is om waardevolle bedrijven te onderscheiden van de andere. Bedrijven stellen zich graag voor volgens hun eigen opvattingen, maar dit wordt vaak niet geobjectiveerd.

Voor een investeerder is een duidelijk en objectief beeld van de onderneming onontbeerlijk. Ook de aanwezigheid van ANTS als ondernemingspartner die een beperkte investering kan doen is voor een investeerder van grote waarde. In dit verband is het voor de ondernemer veel gemakkelijker om ook gelden te verschaffen.

Contactformulier
Confidentieel?