Power of combined experience

ANTS is samengesteld uit verschillende ondernemers met elk hun specifieke specialisaties. Samen willen deze 'professionals at business' bedrijven helpen in het moderniseren van hun werking en het realiseren van hun middellangetermijndoelstellingen zoals:

  • een vennootschap die is blijven stilstaan naar de 21ste eeuw brengen;
  • een vennootschap operationeel doorlichten om haar beter te laten functioneren;
  • een vennootschap doorlichten om te komen tot groei;
  • een vennootschap klaarmaken voor opvolging naar de volgende generatie;
  • een vennootschap klaarmaken voor verkoop.

Jonge ondernemers

Door het bijplaatsen van een 'jonge wolf' als ondernemer binnen het bedrijf, wil ANTS ook in het dagelijks management alle noodzakelijkheden implementeren.

We zien maar al te vaak dat bepaalde solide bedrijven niet voldoen aan de economische en bedrijfsmatige noden van de 21ste eeuw. Bedrijfsleiders slagen daar vaak niet in omdat ze er niet de tijd of knowhow voor hebben.

Het dagelijks management houdt een uitgebreide waaier aan activiteiten in. Dankzij het inzetten van een jonge ondernemer op de werkvloer zorgt ANTS voor een vlotte en professionele opvolging op de werkvloer.

Bedrijven

Na een grondige screening nodigt ANTS bedrijven uit voor een eerste gesprek. ANTS focust zich daarbij op bestaande solide bedrijven die zich niet ten volle aanpasten aan de economische noden van de 21ste eeuw, maar waarvan ANTS wel gelooft dat de middellangetermijndoelstellingen samen kunnen worden gerealiseerd.

Na een overeenkomst tot samenwerking tussen ANTS en het gekozen bedrijf start ANTS het strategische advies op, begeleid door verschillende professionals met elk hun specifieke specialiteit.

Investeerders

Naast de hulp in expertise en ondernemerschap kan ANTS ook de rol van financiële partner op zich nemen. ANTS kan daarbij beslissen om zelf te investeren in een bedrijf, maar wil ook een samenwerking aangaan met externe investeerders.

Daarom zoekt ANTS 1 tot maximum 3 structurele investeringspartners. Deze partners zijn ook aandeelhouder binnen ANTS en worden geïnformeerd omtrent elk investeringsdossier dat voorligt.

Daarnaast onderhoudt ANTS ook een netwerk met investeerders die op een case to case basis kunnen investeren in bedrijven die door ANTS werden doorgelicht.

Ons Team

Met 7 specialisten uit de bedrijfswereld vormen we ANTS. Als professionals at business bouwden we elk een succesvolle carrière uit in verschillende bedrijfstakken. Onze specifieke kwaliteiten en ervaringen bundelen we binnen ANTS om bestaande solide bedrijven te upgraden voor de 21ste eeuw.

ANTS heeft ruime ervaring in het opstarten van ondernemingen, opzetten van succesvolle bedrijfsstructuren, detecteren en aangrijpen van groeikansen, begeleiden van bedrijfsfusies of -overnames ...

Ook voor het opvolgen van het algemene dagelijks management neemt ANTS graag het heft mee in handen. Van algemeen strategisch advies, het opstellen en uitvoeren van een marketing- en communicatieplan tot het bepalen van de volledige financiële strategie en een algemene juridische ondersteuning in verschillende rechtsdomeinen.

Contact